Od 13. julija do 10. septembra 2021 v Zavodu Jazz Cerkno izvajamo projekt Kulturna produkcija pri Zavodu Jazz Cerkno, za katerega smo sredstva pridobili na javnem razpisu Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021.

V sklopu projekta bomo za potrebe kulturne produkcije pri Zavodu Jazz Cerkno usposobili dva udeleženca: eno osebo za organizacijo in promocijo kulturnih prireditev ter eno osebo za organizacijo in izvedbo prireditev, s poudarkom na tehničnih in logističnih opravilih. Vse aktivnosti projekta se bodo izvajale v času naših dveh osrednjih prireditev, festivala Jazz Cerkno in koncertnega cikla Keltika. Udeleženca si bosta z izvajanjem načrtovanih aktivnosti pod mentorstvom (od spoznavnih aktivnosti, učenja osnov, do izvajanja organizacijskih in operativnih/tehničnih opravil pri produkciji zavoda) nabrala izkušnje, povečala svojo samostojnost, pridobljene kompetence pa jima bodo kasneje omogočale konkurenčnost in zaposljivost na področju kulture.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, www.eu-skladi.si.