Varstvo osebnih podatkov

V Zavodu Jazz Cerkno spoštujemo zasebnost naših obiskovalcev, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, skladno s predpisi ter internimi akti, veljavnimi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz pogodbenih razmerij, sklenjenih s stranko.

Zavod Jazz Cerkno se zavezuje, da osebnih podatkov, ki jih posredujete prek spletnih strani ali kakorkoli drugače, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Zavod Jazz Cerkno pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov jih neposredno posredujejo obiskovalci, ki se odločijo za naše storitve (kot npr. prodaja in nakup vstopnic za prireditve, registracija za udeležbo na delavnicah). Pridobivamo pa jih tudi na različnih dogodkih in s prijavo na prejemanje novic.

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov

Zavod Jazz Cerkno ima pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski info@jazzcerkno.si oz. navadni pošti na naslovu: Zavod Jazz Cerkno, Trg prekomorskih brigad 1, 5282 Cerkno, s pripisom »za GDPR«.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko s pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov sami povežejo glede vseh vprašanj v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v Zavodu Jazz Cerkno zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), spletni piškotki, IP-naslov naprave, s katere se prijavljate ter drugi podatki, ki jih vnesete v obrazec za prijavo na e-novice. Zavod Jazz Cerkno ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik.

Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave

–        Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke: Obdelava osebnih podatkov temelji na konkretni privolitvi posameznika, ki Zavodu Jazz Cerkno omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za:

  • prejemanje splošnih novic o novostih, koncertnemu programu ter drugih dogodkih,
  • prejemanje vabil na dogodke in sodelovanje v nagradnih igrah.

Če posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ali soglasje prekliče, bo Zavod Jazz Cerkno takšnega posameznika obveščal le, kot dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti glede obveščanja o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).

Zagotavljanje storitev ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in če se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo pozneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, ki izhajajo iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

Preklic privolitve posameznika

Privolitev je dana za namene, opredeljene v privolitvi, in velja do preklica.

Ko posameznik prekliče svojo privolitev, Zavod Jazz Cerkno njegovih podatkov za namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljal.

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje Zavodu Jazz Cerkno na info@jazzcerkno.si.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Posamezniki lahko prekinejo prejemanje sporočil Zavoda Jazz Cerkno tudi prek komunikacijskega medija, na katerega so prejeli določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, je v sporočilu. Zahteva posameznika po preklicu bo zaznana v sistemu in se bo začela uveljavljati najpozneje petnajst dni po prejemu.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci, pooblaščeni partnerji in pogodbeni obdelovalci Zavoda Jazz Cerkno, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri pooblaščeni osebi za varovanje osebnih podatkov.

Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

Zavod Jazz Cerkno osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).

Hramba osebnih podatkov

Obdobje hranjenja osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije. Osebni podatki so hranjeni le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali naprej obdelani. Osebni podatki so po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrisani, uničeni, blokirani ali anonimizirani.

Pravice strank

Zavod Jazz Cerkno posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, zagotovi možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer:

  • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim;
  • pravice do popravka, da Zavod Jazz Cerkno brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravice do izbrisa, da Zavod Jazz Cerkno brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon;
  • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Zavod Jazz Cerkno omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Zavod Jazz Cerkno osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki razen njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varovanja pravic druge fizične ali pravne osebe. Zavod Jazz Cerkno mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika.

 

Zavod Jazz Cerkno oziroma pooblaščena oseba se zavezuje na zahteve za uveljavitev pravic v zvezi z osebnimi podatki, podane s strani upravičenih posameznikov, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu.

Zavod Jazz Cerkno zahtevane informacije posamezniku posreduje brezplačno. Kadar pa so zahteve posameznika očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Zavod Jazz Cerkno (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Uporaba spletne strani

Ob obisku spletne strani so nekateri podatki (IP-naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranjeni na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Spletne strani uporabljajo »piškotke«. To so majhne datoteke, ki se ob obisku na strani shranijo na vaš disk. »Piškotki« vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite, ali boste »piškotke« sprejeli ali zavrnili.

 

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.